Warunki korzystania z eRepairables

Jest to umowa między Tobą a Opreum, Inc. ("eRepairables"). Uzyskując dostęp lub logując się do korzystania z konta za pośrednictwem erepairables.com lub powiązanych witryn internetowych, interfejsów API lub aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "witryną eRepairables"), użytkownik wyraża zgodę na przeczytanie, zrozumienie i akceptację wszystkich warunków i postanowień w niniejszej Umowie, jak również w naszej Polityce prywatności i Zezwoleniu na znak elektroniczny. eSprawozdawcy sporadycznie mogą zmienić warunki tej umowy. Kontynuując korzystanie z tej usługi po wprowadzeniu takich zmian, wyrażasz zgodę na związanie się jakąkolwiek zmodyfikowaną umową. eReprezentacja może w każdej chwili zmienić, ograniczyć dostęp, zawiesić lub przerwać tę usługę lub dowolną jej część.


Część 1: Ogólne zastosowanie

1.1 Kwalifikowalność. Aby móc korzystać z usług eRepairables, musisz mieć ukończone 18 lat.

1.2 Usługi eRepairables. eRepairables to platforma platformy cyfrowej, która łączy kupujących i sprzedających używane i / lub uszkodzone towary oraz powiązane towary i usługi.

1.3 Tworzenie konta eRepailables. Aby skorzystać z którejkolwiek z usług eRepairables, musisz najpierw zarejestrować się podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i potwierdzając akceptację niniejszej Umowy. eReprezentacja może, według naszego wyłącznego uznania, odmówić zezwolenia na założenie konta eRepailables lub ograniczyć liczbę kont eRepailables, które pojedynczy użytkownik może założyć i utrzymać w dowolnym momencie. Zgadzasz się nie udostępniać swoich danych logowania i tylko Ty uzyskasz dostęp do swojego konta. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte na swoim koncie.

1.4 Zabezpieczenie hasłem. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i kontroli wszelkich identyfikatorów, haseł, wskazówek, osobistych numerów identyfikacyjnych (PIN), kluczy API lub innych kodów używanych do uzyskiwania dostępu do usług eRepairables. Jakakolwiek utrata lub kompromitacja powyższych informacji i / lub danych osobowych może skutkować nieautoryzowanym dostępem do Twojego konta eRepailables przez osoby trzecie oraz utratą lub kradzieżą środków przechowywanych na Twoim koncie eRepailables i powiązanych kontach, w tym powiązanym kontem bankowym (s) i karta (y) kredytowa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za aktualizowanie swojego adresu e-mail i numeru telefonu w profilu konta w celu otrzymywania powiadomień lub alertów, które możemy przesłać. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść z powodu naruszenia danych logowania na konto z powodu braku winy eRepairables i / lub nieprzestrzegania powiadomień lub alertów, które możemy Ci wysłać. Jeśli uważasz, że twoje dane konta eRepatowały zostały naruszone, natychmiast skontaktuj się z pomocą techniczną eRepairables pod adresem info@eRepairables.com lub złóż zgłoszenie telefonicznie pod numerem (888) 204-5650.

1.5 Podpis elektroniczny. Użytkownik wyraża zgodę i zgadza się na użycie klawisza, myszy lub innego urządzenia, aby wybrać element, przycisk, ikonę lub podobny akt / działanie podczas korzystania z dowolnej oferowanej usługi elektronicznej; lub w uzyskiwaniu dostępu lub dokonywaniu jakichkolwiek transakcji dotyczących dowolnego dokumentu, umowy, potwierdzenia, zgody, terminu, ujawnienia lub warunku stanowi twój podpis, akceptacja i umowa tak, jakby zostały faktycznie podpisane przez ciebie na piśmie. Ponadto zgadzasz się, że nie ma potrzeby przeprowadzania weryfikacji podpisu elektronicznego przez urząd certyfikacji ani weryfikację przez inną stronę trzecią; oraz, że brak takiej certyfikacji lub weryfikacja przez stronę trzecią w żaden sposób nie wpłynie na wykonalność twojego podpisu lub wynikającej z niego umowy między tobą a eRepairables.com lub jej oddziałami. Użytkownik rozumie i zgadza się, że podpis elektroniczny podpisany w związku z elektronicznym złożeniem wniosku będzie prawnie wiążący i taka transakcja zostanie uznana za autoryzowaną przez użytkownika.

1.6 Weryfikacja tożsamości. W celu korzystania z niektórych funkcji Usług eRepairables, w tym licytacji pojazdów i transferów walut, możesz być zobowiązany do dostarczenia eReportów pewnych danych osobowych, w tym, ale nie wyłącznie, Twojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail , datę urodzenia, numer identyfikacyjny podatnika, numer identyfikacyjny organu oraz informacje dotyczące twojego konta bankowego (np. instytucja finansowa, rodzaj konta, numer telefonu i numer konta). Przesyłając te lub dowolne inne dane osobowe, które mogą być wymagane, użytkownik sprawdza, czy informacje są dokładne i autentyczne, a także zgadza się na aktualizację eReportu, jeśli jakiekolwiek informacje ulegną zmianie. Niniejszym upoważniasz eReprezenty do bezpośredniego lub za pośrednictwem osób trzecich do wszelkich zapytań, które uważamy za niezbędne do zweryfikowania Twojej tożsamości i / lub ochrony przed oszustwami, w tym do sprawdzania informacji o tożsamości zawartych w raportach publicznych (np. Twoje imię i nazwisko, adres, poprzednie adresy lub data urodzenia), aby zapytać o informacje o koncie powiązane z połączonym rachunkiem bankowym (np. imię i nazwisko lub stan konta) oraz podjąć działania, które rozsądnie uznamy za niezbędne w oparciu o wyniki takich zapytań i raportów. Ponadto upoważniasz wszelkie strony trzecie, do których można skierować takie zapytania lub prośby, aby w pełni odpowiadały na takie zapytania lub prośby. Obejmuje to autoryzację operatora sieci bezprzewodowej (AT & T, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon lub innego markowego operatora sieci bezprzewodowej) w celu użycia numeru telefonu komórkowego, nazwy, adresu, adresu e-mail, stanu sieci, typu klienta, roli klienta, rodzaju płatności , identyfikatory urządzeń mobilnych (IMSI i IMEI) i inne szczegóły dotyczące statusu subskrybenta, jeśli są dostępne, wyłącznie w celu umożliwienia weryfikacji Twojej tożsamości i porównania informacji dostarczonych do eReportów razem z informacjami profilu konta operatora bezprzewodowego na czas trwania relacji biznesowej. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak traktujemy Twoje dane.

1.7 Umowa rozliczeniowa. Niektóre usługi eRepailables wymagają zawarcia umowy rozliczeniowej między tobą a eSprawozdawcami, przez co musisz 1) zapewnić i utrzymywać co najmniej jedną ważną metodę płatności elektronicznej na swoim koncie użytkownika, 2) aby umożliwić eRepairables.com pobranie płatności z dowolnej dostarczonej metody płatności elektronicznej zapłacić za wszelkie należne salda, w dowolnym momencie i za dowolną kwotę.

1.8 Opłaty za usługi. Niektóre usługi są objęte regularną opłatą za subskrypcję. Aktywując takie usługi, zgadzasz się na pobieranie opłat w czasie, gdy powtarzająca się płatność jest należna, na czas nieokreślony, aż anulujesz subskrypcję online lub przez pisemne powiadomienie. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za anulowanie niechcianych powtarzających się subskrypcji przed opłatami. Niektóre usługi są naliczane jednorazowo lub za każde użytkowanie. Zgadzasz się na obciążenie w momencie rozpoczęcia takiej usługi. Zgadzasz się, że aktywowane usługi będą pobierane i pobierana opłata niezależnie od tego, czy korzystasz z dostępu do usługi, który zakupiłeś.

1.9 Depozyty zabezpieczające. Niektóre usługi eRepairables i / lub usługi partnerskie będą wymagać wpłaty depozytu w USD. Przesyłając Depozyt Zabezpieczający, zgadzasz się na zastosowanie tych środków do salda należnego eReportowaniom lub ich oddziałom. Depozyty zabezpieczające należy przekazywać wyłącznie w USD przelewem bankowym zgodnie z instrukcjami przekazanymi na platformie eRepairables. eRepairables nie ponosi odpowiedzialności za utracone środki z powodu nieprzestrzegania instrukcji. Wszelkie pozostałe salda depozytu zabezpieczającego zostaną zwrócone na pisemny wniosek i tylko na konto, z którego przybyli.

1.10 Odmowa usługi. eRepairables zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek z dowolnego powodu, bez wcześniejszego ostrzeżenia.

1.11 Komunikacja elektroniczna. Wyrażasz zgodę i otrzymujesz drogą elektroniczną wszelką korespondencję, umowy, dokumenty, powiadomienia i ujawnienia (zbiorczo "Łączność"), które udostępniamy w związku z Twoim kontem eRepailables i korzystaniem z usług eRepairables.

1.12 Ograniczenie odpowiedzialności; Bez gwarancji. USŁUGI EREPAIRABLES SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK JAK JEST" I "JAKIE DOSTĘPNE" BEZ ŻADNEGO OŚWIADCZENIA I GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONE, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SZCZEGÓLNE ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I / LUB NIENARUSZANIA PRAW. EREPAIRABLES NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE DOSTĘP DO WITRYNY, JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG EREPAIRABLES LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE BĘDZIE CIĄGŁA, NIEPRZERWANA, AKTUALNA LUB BEZBŁĘDNA.

1.13 Ograniczona licencja. Udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, do uzyskiwania dostępu i korzystania z Witryny eRepailables oraz związanych z nią treści, materiałów, informacji (łącznie "Treści") wyłącznie do zatwierdzonych celów, na co zezwala eReprezentacja od czasu do czasu. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Witryny lub Treści eRepailables jest wyraźnie zabronione, a wszelkie inne prawa, tytuły i udziały w Witrynie eRepailables lub Treści są wyłącznie własnością eRepe i ich licencjodawców. Użytkownik zgadza się, że nie będzie kopiować, przekazywać, dystrybuować, sprzedawać, licencjonować, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować, publikować lub uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać dowolnej Treści, w całości lub w części. częściowo. "eRepairables. com", "eSprawozdania" oraz wszystkie logotypy związane z Usługami eRepairables lub wyświetlane na stronie eRepairables są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi eRepe lub ich licencjodawcami. Użytkownik nie może kopiować, naśladować ani używać ich bez uprzedniej pisemnej zgody eRepairables.

1.14 Dokładność strony internetowej. Chociaż zamierzamy dostarczyć dokładnych i aktualnych informacji na stronie eRepailables, strona eRepairables (w tym, bez ograniczeń, Treść) może nie być zawsze dokładna, kompletna lub aktualna i może zawierać również nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Aby nadal dostarczać Ci kompletne i dokładne informacje, jak to możliwe, informacje mogą być co jakiś czas zmieniane lub aktualizowane bez uprzedzenia, w tym bez ograniczeń informacje dotyczące naszych zasad, produktów i usług. W związku z tym, powinieneś zweryfikować wszystkie informacje, zanim się na nich oprzesz, a wszystkie decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych na stronie eRepairables są Twoją wyłączną odpowiedzialnością i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za takie decyzje. Linki do materiałów stron trzecich (w tym stron internetowych bez ograniczeń) mogą być dostarczane jako udogodnienie, ale nie są przez nas kontrolowane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za żaden aspekt informacji, treści lub usług zawartych w materiałach stron trzecich ani w witrynach stron trzecich dostępnych lub powiązanych z witryną eRepairables,

1.15 Zawieszenie, wypowiedzenie i anulowanie. eReprezentacja może: (a) zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp do wszystkich lub wszystkich Usług eRepairables i / lub (b) dezaktywować lub anulować konto eReprzedaży w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedzenia.

1.16 Warunki użytkowania stron trzecich. eRepairables korzysta z usług dostawców zewnętrznych do obsługi niektórych funkcji, w tym między innymi podpisów elektronicznych, weryfikacji tożsamości i weryfikacji informacji bankowych. Korzystając z platformy eRepairables, wyrażasz zgodę na warunki i zasady wszystkich usług stron trzecich. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz: Plaid | Docusign | Jumio


Część 2: platforma Marketplace.

2.1 Zrozumieć, co robisz. Najczęstsze obawy dotyczące obsługi klienta wynikają z tego, że klient przyjmuje założenia dotyczące funkcjonowania eRepairables Marketplace. Nie korzystaj z tej usługi, jeśli nie masz czasu, aby zrozumieć, jak to działa, co robi i czego nie robi.

TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI RYNKU PRZED UŻYCIEM IT. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA ZŁOŻENIE LUB NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE UŻYWANIA.

2.2. Interesariusze rynkowi eRepairables oferuje cyfrową platformę rynkową, która łączy kupujących i sprzedających używane i / lub uszkodzone towary. Rynek eRepatierów obejmuje zarówno bezpośrednich jak i pośrednich uczestników, w tym między innymi kupujących, sprzedających, agencje rządowe, instytucje finansowe i powiązanych dostawców usług; łącznie określane są jako "zainteresowane strony rynku". eRepairables nie jest ani kupcem, ani sprzedawcą towarów wymienionych na rynku. Sprzedawcy mogą obejmować prywatnych właścicieli, prywatne firmy i dealerów. Ponadto sprzedaż może być realizowana za pośrednictwem brokerów, aukcji, agentów lub niektórych kombinacji, tworząc wiele ruchomych części. eReprezentacja może czasami ułatwiać wymianę informacji i aktywów pomiędzy lub w imieniu Interesariuszy Rynku w celu zapewnienia bardziej płynnego i spójnego doświadczenia użytkownika.

2.3 Kupujący. Każde uprawnione użycie może być kupującym. Kupujący muszą zachować ostrożność i należytą staranność w kontaktach ze sprzedawcami. eRepairables nie ponosi odpowiedzialności za działania sprzedającego ani bezczynność.

2.4 Sprzedawcy. Każdy uprawniony użytkownik może zostać sprzedawcą. Sprzedający muszą zachować ostrożność i należytą staranność w kontaktach z kupującymi. eRepailables nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania kupującego.

2.5 Źródła zapasów i typy sprzedaży. Zapasy wymienione na eRepakierach są dostarczane przez sprzedawców. Przedmioty mogą być oferowane z bezwarunkową ceną zakupu, przedstawione w celu pozyskania ofert lub obu.

2.6 Oferty. Niezależnie od tego, czy oferujesz przedmiot na sprzedaż, czy ofertę / ofertę zakupu, musisz być przygotowany do wypełnienia tej oferty. Sprzedający muszą opisywać produkty w ramach tolerancji branżowych. OFERTY SPRZEDAŻY I OFERTY, ZAKOŃCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ, STANOWIĄ PRAWNĄ KONTRAKCJĘ DO ZAKUPU. Platforma eRepairables zapewni ogólną lokalizację pojazdów. Twoim obowiązkiem jest znać ogólną lokalizację i przybliżone koszty dostawy przed złożeniem ofert lub ofert. Podobnie, tylko twój obowiązek wiedzieć

2.7 Aukcje. eRepairables agreguje dane z aukcji z aukcji stron trzecich, które są ogólnie dostępne tylko dla ratujących dealerów. Platforma Marketplace eRepairables zapewnia kupującym publicznie interfejs licytacji do tych aukcji, zwykle z udziałem dealera, za pomocą powiązanych kanałów dealerskich. W związku z tym, gdy kupujesz taki przedmiot, nie kupujesz z aukcji, ani przedmiotu obecnego właściciela, ani eRepairables, ale od dealera ratownictwa kanałowego.

eRepeirables używa systemu licytowania proxy. Bieżąca oferta jest zdefiniowana jako druga najwyższa oferta plus minimalny wzrost stawki. Pozwala to na umieszczenie kwoty oferty ukrytej przed innymi użytkownikami, która reprezentuje najwyższą kwotę, którą chcesz zapłacić, ale widoczna obecna stawka wzrośnie tylko o jedną pozycję wyższą niż druga najwyższa stawka. W efekcie system automatycznie zwiększy twoją ofertę o najmniejszą kwotę niezbędną do uzyskania najwyższego oferenta, ale tylko o podaną kwotę. Nieprzestrzeganie tego może narazić Cię na znaczną szkodę dla tych, którzy to robią. NIE PRZYJMUJESZ, ŻE MASZ CZAS W ROZSĄDZANIU MAŁYCH PRZYCHODÓW W OSTATNIM MOŻLIWYM CHWILI.

Nie należy przyjmować założeń dotyczących ostatecznej ceny sprzedaży. Ważne jest, aby zrozumieć, że po zamknięciu okresu licytowania proxy odbędzie się prywatna aukcja na żywo, w której stawki proxy będą rozpatrywane obok stawek na żywo. Obecna oferta może zostać lub może nie zostać zwiększona. Ponadto sprzedający mogą mieć ustaloną cenę minimalną, poniżej której produkt nie będzie sprzedawany. W związku z tym nie można oceniać ceny sprzedaży aukcyjnej w oparciu o bieżącą stawkę i godzinę zakończenia. Powinieneś przede wszystkim nie opierać swojej decyzji o zapłaceniu za usługę eRepairables z powodu niedoinformowanych, wysokich nadziei na wygranie przedmiotu po nierealistycznej cenie. Jeśli brzmi to dobrze, aby było prawdziwe, to jest i musisz poświęcić więcej czasu na zrozumienie systemu.

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZAWSZE WPROWADZENIE PRZEDSTAWICIELA, KTÓRA ZGŁASZA SIĘ NAJBARDZIEJ JESZCZE, ŻE ZAPŁACI ZA WYNAGRODZENIE ZA PRODUKT, A UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE BIEŻĄCA OFERTA ZGŁASZAŁA SIĘ NA ZAMKNIĘCIE OFERTY PROPOZYCJI NIE JEST DOBRYM WSKAŹNIKA KOŃCOWEJ CENY SPRZEDAŻY.

Aby wziąć udział w aukcjach, wymagana jest opłata za usługę. Opłata za licytację jest w całości należna i płatna w momencie aktywacji usługi licytacji; nie zależy to od twojego zwycięskiego sukcesu ani żadnego innego warunku. Co więcej, możesz licytować tylko do limitu określonego dla twojego konta. Limit ten można zwiększyć poprzez historię dokonywania płatności na wygranych rzeczach lub poprzez złożenie depozytu zabezpieczającego w USD. Twoim obowiązkiem jest znać te ograniczenia przed zapisaniem się do serwisu. Ponieważ depozyty mogą być odbierane tylko przelewem bankowym, musisz zaplanować z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że limit licytacji jest odpowiedni przed terminem aukcji.

Obowiązkiem jest prawidłowe podanie kwoty docelowej. Potwierdzenie wyświetli kwotę zgłoszoną przed ostatecznym przedłożeniem. Nie możemy zmniejszyć ani anulować wprowadzonych stawek, a Ty ponosisz odpowiedzialność za wprowadzoną kwotę.

2.8 Terminowa komunikacja: Udział we wszystkich działaniach rynkowych wymaga Twojej dostępności i szybkiego reagowania na wszystkie komunikaty. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że możesz być dostępny za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail i eRepairables. Brak komunikacji w odpowiednim czasie spowoduje działania na Twoim koncie, które mogą mieć wpływ na twoją sytuację finansową, możliwości kupna i sprzedaży oraz transakcje związane z pojazdami.


Część 3: Stan przedmiotu i opis

3.1 Likwidacja towarów utylizacyjnych Przedmioty oferowane na eRepairables NIE są JAKIEKOLWIEK NOWYMI towarami, które podlegają kontroli jakości producenta, są ładnie zapakowane, są traktowane z ostrożnością w transporcie i magazynowaniu i są sprzedawane przez sprzedawców detalicznych z zasadami liberalnego zwrotu. Staracie się i zgadzacie się uczestniczyć w dynamicznym rynku, którego towary są zazwyczaj uszkodzone, niekompletne, nieoperacyjne i stale pogarszają się wraz z upływem czasu, pogodą i transportem. Towary mają zostać szybko zlikwidowane na nabywców bardzo tolerujących ryzyko.

3.2 Tolerancje przemysłowe w opisach. Zgodnie z praktyką branżową sprzedający przeprowadzają jedynie pobieżną inspekcję pojazdu, aby przedstawić szybki opis w dobrej wierze, na podstawie którego możesz zdecydować się na dalsze zbadanie możliwości. NIE MA TO TAKIEJ RZECZY JAKO KOMPLETNY I PEŁNY DOKŁADNY OPIS ELEMENTU. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ ZRÓWNOWAŻONEGO RYZYKA, NIE UŻYWAJ TEGO USŁUGI.

Typowe problemy obejmują, ale nie są ograniczone do następujących: Uszkodzenie mechaniczne może oznaczać całkowicie brakujące elementy układu przeniesienia napędu. Niektóre pojazdy są opisane, aby rozpocząć, uruchomić lub prowadzić. Każdy taki opis wskazuje jedynie, czy zakład zgłosił, że pojazd poruszał się pod własną mocą W CZASIE TESTOWANIA. NIE oznacza to, że pojazd jest w stanie bezpiecznie jeździć przez dłuższy czas lub legalnie jeździć po drogach publicznych. Gdy pojazdy siedzą, baterie giną, wycieki płynów, komputery wymagają resetowania, uszkodzenia wody korodują części elektryczne itp. Nawet jeśli pojazd wystartował w momencie testowania, nie ma gwarancji, że pojazd nadal będzie się uruchamiał lub poruszał. Dodatkowe i nieprzewidziane uszkodzenia (na przykład podwozie, mechaniczne i inne ukryte usterki) można znaleźć po otrzymaniu pojazdu. Luźne części mogą zostać zgubione lub uszkodzone podczas przechowywania w magazynie lub podczas transportu. Ich dostępność i stan nie mogą być zagwarantowane. Obejmuje to luźne części widoczne na zdjęciach. Klucze mogą zostać utracone / skradzione z Placówki aukcyjnej. Pojazdy mogły być również wcześniej naprawione lub częściowo naprawione. Pojazdy elektryczne mogły zniszczyć lub utracić baterie, które są kosztowne do wymiany.

3.3 Obowiązek kupującego do sprawdzenia lub przyjęcia wszelkiego ryzyka. Z zastrzeżeniem zgody sprzedawcy, potencjalni nabywcy mogą i powinni dokonywać inspekcji przedmiotów osobiście przed złożeniem oferty. Jeśli nie dokonałeś lub nie możesz sprawdzić pojazdu przed podjęciem zobowiązania i zdecydujesz się na zatwierdzenie bez względu na to, wówczas ponosisz całe ryzyko błędów i pominięć w opisach. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ ZRÓWNOWAŻONEGO RYZYKA, NIE UŻYWAJ TEGO USŁUGI. Przy każdym zakupie pojazd powinien zostać sprawdzony przez Ciebie lub Twojego agenta przed opuszczeniem zakładu sprzedaży.

3.4 Tytuł. Opisy tytułów opisują tylko bieżący tytuł, który może zmieniać się w zależności od rodzaju lub rządu podczas transakcji. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie w odpowiednich agencjach motoryzacyjnych, czy określony pojazd i typ pojazdu zostaną przeniesione zgodnie z oczekiwaniami i spełniają swoje zadanie. Nie ma gwarancji, że pojazd może zostać zrekonstruowany lub utylizowany w określonym stanie lub kraju lub z określonym tytułem. Nie ma żadnej gwarancji na możliwość przenoszenia DOWOLNEGO pojazdu do określonego stanu lub kraju lub w jaki sposób / jeśli agencje rządowe będą przetwarzały prace związane z tytułem. Obowiązkiem nabywcy jest zweryfikowanie za pomocą lokalnego DMV, czy pojazd może być zarejestrowany, pokryty plandeką i napędzany; i jaki ostateczny tytuł otrzymają, jeśli w ogóle. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAKUPY JEST TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ABY ZAPEWNIĆ TE OKREŚLENIA.

3.5 SPRZEDAWANE W STANIE, W JAKIM JEST. Wszystkie pojazdy i inne przedmioty są sprzedawane "W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ. NIE MA ZWROTÓW, ŻADNYCH ZWROTÓW I ŻADNYCH KREDYTÓW.


Część 4: Zakupione pojazdy

4.1 Opłaty. Opłaty za zakup pojazdu będą obejmować cenę zakupu, opłaty aukcyjne i koszty pośrednictwa / maklerskie. Opłaty te zostaną obliczone i przedstawione użytkownikowi w momencie składania oferty lub składania oferty. Ponadto mogą być naliczane inne opłaty z powodu opóźnionego pobrania lub opóźnionej płatności. Zostaną one również przedstawione przed licytowaniem lub złożeniem oferty. Obowiązkiem jest zapoznanie się z tymi kosztami przed złożeniem ofert lub ofert.

Niektóre koszty związane z zakupem pojazdu nie mogą być obciążane ani przez eRepeerables ani przez sprzedawców. Obejmują one, ale nie są ograniczone do podatków, rejestracji, kosztów naprawy i wysyłki. eReportacja nie dostarcza informacji o tych kosztach. Twoim obowiązkiem jest określenie tych kosztów przed złożeniem ofert lub ofert.

4.2 Płatności za pojazd. Wszystkie opłaty za zakup pojazdu (cena pojazdu, opłaty aukcyjne i opłaty dealerskie) muszą być przekazane sprzedawcom za pomocą przelewu bankowego, za dostarczone instrukcje, w USD w ciągu 2 dni roboczych od daty sprzedaży. Wszystkie płatności przelewem muszą zawierać numer Twojego konta eRepatowaty oraz identyfikator pojazdu eReppłat. Jeśli nie podasz swojego identyfikatora użytkownika i identyfikatora pojazdu, płatność nie zostanie zaksięgowana. SPRZEDAWCY MOGĄ PRZYJMOWAĆ WYŁĄCZNIE TRANSAKCJĘ WIERSI I NIE PRZYJMUJĄ JAKICHKOLWIEK INNYCH FORM PŁATNOŚCI. JEŚLI WYSYŁASZ WSZELKĄ FORMĘ PŁATNOŚCI INNEJ NIŻ DRUTY USD, NIE BĘDZIE KREDYTOWAĆ NA TWOJE KONTO, A SPRZEDAWCY NIE MOGĄ GWARANTUĆ JAK, JEŚLI LUB KIEDY NIEWŁAŚCIWA PŁATNOŚĆ ZOSTANIE ZWRÓCONA. Bezużyteczne formy płatności obejmują, ale nie są ograniczone do transferów ACH, kart kredytowych, czeków dowolnego typu i depozytów gotówkowych w oddziałach lokalnych banków sprzedającego.

4.3 Płatności Incidentals. Przypadkowe opłaty za takie rzeczy, jak przechowywanie, opóźnienia w płatnościach, przyspieszone przesyłanie dokumentów itp., Mogą być opłacane za pomocą elektronicznych metod płatności, które podałeś. eRepairables automatycznie pobierze opłatę za należne płatności i ureguluje w zależności od potrzeb uczestników rynku.

4.3 Dostawa pojazdu. Wszystkie pojazdy muszą być holowane z magazynów, niezależnie od warunków pracy. Dokumentacja zwolnienia i adres magazynu są dostarczane tylko po całkowitej płatności. Twoim obowiązkiem jest zorganizować odbiór wszystkich zakupionych pojazdów w wyznaczonym czasie, w przeciwnym razie opłaty za przechowywanie zaczną rosnąć codziennie.

Podczas gdy Ty ponosisz odpowiedzialność za sprawdzenie przedmiotów przed licytowaniem lub składaniem ofert, musisz również sprawdzić wszystkie zakupione przedmioty przed opuszczeniem magazynu, aby upewnić się, że pozostają w oczekiwanym stanie w ramach tolerancji branżowych. TYLKO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK BRACIA CZĘŚCI LUB DODATKOWE USZKODZENIE ZOSTAŁO PO ZAKOŃCZENIU OBIEKTU PRZECHOWYWANIA.

4.5 Dokumenty. Aby wykonać wszystkie transakcje, musisz podać odpowiednie dokumenty tożsamości, podpisu i zwrotu. Imię i nazwisko na twojej licencji musi zgadzać się z danymi Twojego konta, aby otrzymać tytuł. Klienci biznesowi muszą udowodnić, że są związani z firmą, w której będą oznaczać pojazdy. Bez uprzedniej zgody w przeciwnym razie wszystkie przedmioty są przenoszone na nazwisko wymienione na koncie. Przetwarzanie tytułu może być zależne od jednostek rządowych. Nie ma gwarancji na czas trwania. Tytuły nie będą dostarczane dla kont z niezapłaconymi saldami.

4.6 Przepadek i anulowanie. Niedokonanie zapłaty lub odebranie wygranego pojazdu w terminie spowoduje przepadek pojazdu. Pojazd zostanie odesłany na aukcję w celu odsprzedaży. Zostaniesz natychmiast obciążony wszystkimi faktycznymi opłatami za zakup i konieczność odsprzedaży przedmiotu plus opłata za uzupełnienie zapasów w wysokości 10% początkowej ceny sprzedaży. Ponadto, zostaniesz obciążony opłatą za poniesione straty kapitałowe, jeśli pojazd odsprzedaje ze stratą. Opłaty te będą automatycznie pobierane za pomocą metody płatności elektronicznych. Będziesz na czarnej liście od dalszego licytowania na naszej stronie i powiązanych witrynach aukcyjnych. W przypadku niepowodzenia metod płatności, zostaną podjęte działania prawne w celu pobrania opłat i związanych z nimi kosztów prawnych.


Część 5: Gwarancja i polityka zwrotów

5.1 Obowiązujące usługi. eRepairables to rynek składający się z wielu sprzedawców. Jednak zasady gwarancji i zwrotów eRepairables mają zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez eRepatowanie samodzielnie, a mianowicie do usług cyfrowych świadczonych za pośrednictwem platformy oprogramowania. Problemy z zakupem przedmiotu reklamowanego na platformie eRepairables należy kierować bezpośrednio do sprzedawcy tego przedmiotu. Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest zidentyfikowanie właściwej usługi lub dostawcy towarów. Możemy pomóc Ci w tym wysiłku. Twoim obowiązkiem jest zrozumieć usługi przed zapłaceniem za nie.

5.2 Objęte problemy. Objęte problemy są ograniczone do dostępności witryny i jej funkcjonalności. Przedmioty, które zapewniamy, są ograniczone do następujących: Zapewniamy, że strona internetowa będzie miała rozsądny czas przestoju, z okazjonalnymi wyjątkami dla rutynowej konserwacji. Gwarantujemy techniczną funkcjonalność usług, za które zapłaciłeś; na przykład możliwość wprowadzania ofert / ofert do limitu stawki i przedstawiania ich sprzedającym, a także możliwość wystawiania na sprzedaż listy pojazdów do sprzedaży i przedstawiania ich kupującym.

5.3 Zagadnienia nieobjęte. Produkty, które nie są gwarantowane, obejmują między innymi: Nie gwarantujemy zwrotu pieniędzy, ponieważ zmieniłeś zdanie. Nie gwarantujemy zwrotu pieniędzy, ponieważ nie skorzystałeś z usługi. Nie gwarantujemy zwrotu pieniędzy, ponieważ nie zdawałeś sobie sprawy z konieczności wniesienia kaucji lub nie chcesz tego zrobić. Nie gwarantujemy 100% czasu działania witryny. Nie gwarantujemy zwycięskim pojazdom, dla których licytujesz lub składasz oferty. Nie gwarantujemy, że sprzedajesz pojazdy wystawione na sprzedaż. Nie gwarantujemy dostępu do usług, za które zapłaciłeś lub zapewniłeś odpowiedni depozyt zabezpieczający lub weryfikację tożsamości. Nie gwarantujemy, że strona będzie zawierała przedmioty, których szukasz, lub kupujących w lokalizacji, do której kierujesz reklamy. Nie gwarantujemy produktów zakupionych od innych podmiotów zainteresowanych rynkiem. Nie gwarantujemy zwrotu kosztów za powtarzające się płatności subskrypcji, których nie można anulować.

5.4 Środki zaradcze. Jeśli wystąpi Objęty Problem, zgadzasz się, aby pierwszym działaniem było umożliwienie eRepróbom naprawienia problemu. Tylko wtedy, gdy problemu nie uda się rozwiązać w rozsądnym czasie, możemy przyznać mu proporcjonalny zwrot za przyszły czas trwania usługi, za którą zapłaciłeś.


Część 6: Zabronione użycie

6.1 Przegląd. Nie możesz używać swojego konta eRepailables, aby angażować się w następujące kategorie działalności ("Zabronione użycie"). Określone rodzaje zastosowań wymienione poniżej są reprezentatywne, ale nie wyczerpujące. Jeśli nie masz pewności, czy korzystanie z usług eRepatowania wiąże się z użyciem zabronionego użycia lub masz pytania dotyczące tego, jak te wymagania mają zastosowanie, skontaktuj się z nami. Otwierając konto eRepailables, potwierdzasz, że nie będziesz używać swojego konta do:

6.2 Działania niezgodne z prawem. Działalność, która narusza lub pomaga w łamaniu wszelkich przepisów, ustaw, rozporządzeń lub regulacji, programów sankcji zarządzanych w krajach, w których eRepeble prowadzi działalność lub które obejmowałyby przychody z jakiejkolwiek niezgodnej z prawem działalności; publikować, rozpowszechniać lub rozpowszechniać jakichkolwiek nielegalnych materiałów lub informacji.

6.3 Aktywność obraźliwa. Działania, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę lub w niekorzystny sposób zakłócają, przechwytują lub wywłaszczają system, dane lub informacje; przesyłać lub przesyłać jakichkolwiek materiałów na stronę eReprezentacji, która zawiera wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne szkodliwe lub szkodliwe programy; próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do strony eRepailables, innych kont eRepailables, systemów komputerowych lub sieci połączonych z witryną eRepailables, poprzez wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób; używać informacji o kontach eRepailables innej strony w celu uzyskania dostępu do Strony eRepailables lub korzystania z niej, z wyjątkiem przypadków określonych Sprzedawców i / lub aplikacji, które są specjalnie autoryzowane przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do konta eRepailables danego użytkownika i informacji; lub przenieść dostęp do konta lub praw do konta na rzecz strony trzeciej, chyba że z mocy prawa lub za wyraźną zgodą eRepairables

6.4 Nadużywanie innych użytkowników. Zakłócić dostępu innej osoby lub podmiotu do usług eRepairables lub korzystania z nich; zniesławiać, wykorzystywać, wyłudzać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać lub naruszać prawa (takie jak między innymi prawa do prywatności, reklamy i własności intelektualnej) innych osób; nawoływać, grozić, ułatwiać, promować lub zachęcać do nienawiści, nietolerancji rasowej lub aktów przemocy wobec innych; zbierać lub w inny sposób zbierać informacje z Witryny eRepailables o innych, w tym bez ograniczeń adresach e-mail, bez odpowiedniej zgody

6.5 Oszustwo. Działanie polegające na oszukiwaniu eReprezentacji, użytkowników eRepatierów lub jakiejkolwiek innej osoby; dostarczać eReportowaniom jakichkolwiek fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji

6.6 Naruszenie własności intelektualnej. Zaangażuj się w transakcje dotyczące przedmiotów, które naruszają lub naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, prawo do reklamy lub prywatności lub inne prawa zastrzeżone prawem, w tym między innymi sprzedaż, dystrybucję lub dostęp do fałszywej muzyki, filmów, oprogramowania lub innych licencji materiały bez odpowiedniego upoważnienia od posiadacza praw; korzystanie z własności intelektualnej, nazwy lub logo eRepailables, w tym używanie znaków handlowych lub usługowych eReportu bez wyraźnej zgody eReprezentacji lub w inny sposób szkodzący eReportowaniom lub markom eReprzedaży; wszelkie działania, które pociągają za sobą nieprawdziwe poparcie lub powiązanie z eRepairables


Część 7: Rozstrzyganie sporów

7.1 Kontakt z eRepairables. Jeśli masz jakieś uwagi, pytania lub skargi, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony obsługi klienta pod adresem https://erepairables.com/support lub napisz do nas na eRepairables obsługi klienta. Gdy kontaktujesz się z nami, podaj nam swoje imię i nazwisko, adres oraz wszelkie inne informacje, które mogą być nam potrzebne do identyfikacji Ciebie, Twojego konta eRepailables oraz transakcji, na której masz uwagi, pytania lub skargi. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało naruszone, możesz również zgłosić roszczenie, dzwoniąc pod numer (888) 204-5650.

7.2 Arbitraż; Rezygnacja z pozwów zbiorowych. Jeśli masz spór z eRepeirable, spróbujemy rozwiązać takie spory za pośrednictwem naszego zespołu wsparcia. Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać sporu za pośrednictwem naszego zespołu wsparcia, ty i my zgadzamy się, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą ostatecznie rozstrzygane w wiążącym arbitrażu, na zasadzie indywidualnej, zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego dotyczącymi arbitrażu sporów konsumenckich (dostępne pod adresem https://www.adr.org/sites/default/files/Consumer%20Rules.pdf), a Ty i eRepprzedsiębiorstwa niniejszym wyraźnie rezygnujesz z procesu sądowego przez sąd i prawo do udziału w pozwie zbiorowym lub arbitrażu w całej klasie.

7.3 Jurysdykcja, wybór prawa i forum. Ta strona internetowa jest obsługiwana przez nas w Stanach Zjednoczonych ("USA") i nie gwarantujemy, że zawartość tej strony jest odpowiednia i / lub dostępna do użytku poza USA. Osoby, które decydują się na dostęp do strony spoza USA, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za lokalne przepisy, zasady i przepisy, o ile i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Wszelkie usługi i prawa dostępu i korzystania z nich są wykonywane, możliwe do wykonania i / lub sprzedawane w stanie Michigan w USA, a Ty nieodwołalnie zgadzasz się i wyrażasz zgodę na wszelkie spory lub kontrowersje między tobą a eRepairables.com (w tym bez ograniczeń, jej podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych, powiązanych lub agentów) lub wszelkich roszczeń lub przyczyn działania, które mogą Państwa zdaniem sądzić lub składać w związku z dostępem lub korzystaniem z niniejszej witryny internetowej, usług lub zgodnie z niniejsze Warunki użytkowania będą podlegać prawu stanu Michigan, bez względu na zasady kolizyjne i będą złożone w stanie Michigan, które Użytkownik uzna, wyrazi zgodę i wyraźnie zgodzi się na wyłączne forum i miejsce w przypadku wszelkich sporów prawnych między tobą a eRepairables.com (w tym, między innymi, jego podmiotami zależnymi, zależnymi, powiązanymi firmami lub agentami). Co więcej, wszelkie spory, roszczenia i / lub powództwa, które możesz mieć na mocy niniejszej Umowy, lub w odniesieniu do twojego dostępu do tej witryny lub korzystania z niej, muszą zostać wszczęte przez złożenie pozwu w hrabstwie Macomb w stanie Michigan. Jak w pełni opisano powyżej w niniejszych Warunkach użytkowania, dostęp do tej witryny i korzystanie z niej oznacza akceptację i wyrażenie zgody na niniejsze Warunki użytkowania.


Część 8: Postanowienia ogólne

8.1 Wydanie eRepairables; Odszkodowanie. Jeśli masz spór z jednym lub kilkoma użytkownikami usług eRepairables, zwalniasz eRepairables, jego podmioty stowarzyszone i dostawców usług, a także każdego z ich odpowiednich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, wspólnych przedsięwzięć, pracowników i przedstawicieli z wszelkich roszczeń, żądań i szkody (rzeczywiste i wtórne) wszelkiego rodzaju i natury wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z takimi sporami. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zatrzymać na swoich rzeczach eRepakiery, spółki stowarzyszone i dostawców usług, a także każdego z jego odpowiednich przedstawicieli, dyrektorów, agentów, wspólników, pracowników i przedstawicieli, nieszkodliwych z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub żądań (w tym opłat adwokackich i wszelkich grzywien, opłat lub kary nałożone przez dowolny organ regulacyjny) wynikające lub związane z naruszeniem niniejszej Umowy lub z naruszeniem jakiegokolwiek prawa, przepisów lub regulacji lub praw osób trzecich.

8.2 Ograniczenie odpowiedzialności; Bez gwarancji. USŁUGI EREPAIRABLES SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK, JAK JEST" I "W JAKI SPOSÓB DOSTĘPNY" BEZ ŻADNEGO OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJI, BEZPOŚREDNIO, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SZCZEGÓLNE ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I / LUB NIENARUSZANIA PRAW. EREPAIRABLES NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE DOSTĘP DO WITRYNY, JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG EREPAIRABLES LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE BĘDZIE CIĄGŁA, NIEPRZERWANA, AKTUALNA LUB BEZBŁĘDNA.

8.3 Całość umowy. Niniejsza Umowa, Polityka prywatności, Zgoda na używanie Znaków E oraz Załączniki zawarte w niniejszym dokumencie stanowią całość porozumienia między Tobą a klientem eRepailables w zakresie jego przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, porozumienia i porozumienia wszelkiego rodzaju ( w tym, bez ograniczeń, wszelkie wcześniejsze wersje niniejszej Umowy), a także każdego rodzaju między tobą a eReprezentacjami. Nagłówki rozdziałów w niniejszej Umowie są wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na znaczenie ani interpretację żadnego z postanowień niniejszej Umowy.

8.4 Całość umowy. Możemy zmieniać lub modyfikować niniejszą Umowę, zamieszczając na Stronie eRepairables lub przesyłając pocztą elektroniczną zmienioną Umowę, a zmieniona Umowa będzie obowiązywać w tym czasie. Jeśli nie zgadzasz się z taką modyfikacją, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zakończenie korzystania z Usług i zamknięcie konta. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany lub zakończenie Usług eRepairables, ani za zawieszenie lub zakończenie Twojego dostępu do Usług eRepairables, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli zmieniona Umowa zawiera istotną zmianę, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić nas o tym za pośrednictwem naszej strony internetowej i / lub wiadomości e-mail przed wprowadzeniem zmiany materialnej.

8.5 Przypisanie. Użytkownik nie może cedować żadnych praw i / lub licencji udzielonych na podstawie niniejszej Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do przyznania naszych praw bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń do wszelkich oddziałów eRepeerables lub spółek zależnych, lub do jakiegokolwiek następcy będącego w interesie jakiejkolwiek działalności związanej z Usługami eRepairables. Wszelkie próby przekazania lub cesji z naruszeniem niniejszej Umowy będą nieważne. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa będzie obowiązywać i działać na korzyść stron, ich następców i dozwolonych cesjonariuszy.

8.6 Podzielność. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania na mocy dowolnej reguły, przepisu prawa lub jakiejkolwiek agencji rządowej, lokalnej, stanowej lub federalnej, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane, aby osiągnąć cele przepisu w największym stopniu. w zakresie, w jakim jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem, a także nie wpływa to na ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

8.7 Zmiana kontroli. W przypadku nabycia eReportów lub połączenia się z podmiotem zewnętrznym, zastrzegamy sobie prawo, w każdym z powyższych przypadków, do przeniesienia lub przypisania informacji, które zgromadziliśmy od ciebie w ramach fuzji, przejęcia, sprzedaży lub innych zmiana kontroli.

8.8 Przetrwanie. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter wykraczają poza wygaśnięcie lub wypowiedzenie niniejszej Umowy, w tym, między innymi, sekcje dotyczące zawieszenia lub rozwiązania, anulowania Konta eRepairables, długów wobec eReprezentacji, ogólnego wykorzystania Strony eRepairables, sporów z eRepairables oraz przepisy ogólne pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

8.9 Prawo właściwe. Zgadzasz się, że prawo stanu Michigan, bez względu na zasady kolizyjne, będzie regulować niniejszą Umowę i wszelkie roszczenia lub spory, które powstały lub mogą powstać między tobą a eRepeerables, z wyjątkiem zakresu regulowanego przez prawo federalne.

8.10 Siła wyższa. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia, niewykonanie lub przerwę w świadczeniu usług, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z jakiejkolwiek przyczyny lub stanu pozostającego poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym, ale nie ograniczając do, opóźnienia lub niepowodzenia spowodowanego jakimkolwiek aktem Boga, aktem cywilnym. lub władz wojskowych, aktów terrorystycznych, niepokojów społecznych, wojen, strajków lub innych sporów pracowniczych, pożaru, przerw w telekomunikacji lub usługach internetowych lub usługodawców sieciowych, awarii sprzętu i / lub oprogramowania, innej katastrofy lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, uzasadniona kontrola i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

8.11 Sterowanie językiem angielskim. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy, dla wygody użytkownika zapewnione jest tłumaczenie niniejszej Umowy lub Witryny eRepairables. Znaczenie terminów, warunków i oświadczeń w niniejszym dokumencie podlega definicji i interpretacji w języku angielskim. Wszelkie dostarczone tłumaczenia mogą nie odzwierciedlać dokładnie informacji w oryginalnym języku angielskim.

8.12 Relacje stron. eRepairables to niezależny kontrahent dla wszystkich celów. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane lub nie będzie uważane za takie, ani nie spowoduje, że Ty i eSprawozdawcy będą traktowani jako partnerzy, wspólne przedsięwzięcia lub w inny sposób jako wspólnicy stowarzyszeni dla osiągnięcia zysku, lub Ty lub eSprawozdawcy, którzy będą traktowani jako agent z drugiej.

Session Expiration Warning

Your session is about to expire, and any unsaved changes will be lost. Do you want to stay logged in?

Loading...